Prawo lokalowe

Wspieramy właścicieli i wynajmujących lokale na każdym etapie wynajmu lokali począwszy od przygotowania umowy najmu, poprzez windykację należności czynszowych i odszkodowania za zniszczenie wyposażenia lub substancji lokalu, a w przypadku problemów z zdaniem lokalu zajmujemy się także sprawami o eksmisję najemcy.
 
Najemcom oferujemy pomoc w opiniowaniu umów najmu, poradnictwie w zakresie przysługujących najemcy praw, reprezentacji (w tym sądowej) w sporach z wynajmującym. Dochodzenia zwrotu nienależnie i niezasadnie pobranej kaucji.
 
Zamierzam wynająć lokal, który otrzymałem w spadku po rodzicach. Czy mogę liczyć na pomoc w przygotowaniu umowy?
Tak zajmujemy się redagowaniem umów najmu (w tym najmu okazjonalnego) w sposób maksymalnie zabezpieczający interesy wynajmującego z poszanowaniem przysługujących najemcy praw oraz w sposób wyczerpująco regulujący wszystkie kwestie jakie mogą się pojawić podczas trwania najmu i w związku z jego zakończeniem. Umowy tworzymy wedle zasady nic nie pozostawiać przypadkowi, wszystko zapisać w umowie.
 
Mam problem z najemcami, niszczą mieszkanie nie płacą czynszu odgrażają się, że się nie wyprowadzą, co robić?
Przygotowujemy wezwania kancelaryjne, zajmujemy się windykacją należności czynszowych i prowadzimy sprawy o eksmisję (w tym nadzór nad czynnościami komorniczymi).
 
Czy pomagacie także najemcom?
Tak oczywiście doradzamy w kwestii przysługujących najemcom praw i obowiązków wynajmującego względem najemcy. Opiniujemy umowy najmu. Pomagamy w sporach eksmisyjnych z gminą.
 
Mam problem z wynajmującym, bezprawnie zatrzymał mi kaucję i zwrot nadpłaty za media?
Zajmujemy się takimi sprawami. W pierwszej kolejności dążąc do polubownego zażegnania sporu poprzez wymianę pism, a gdy to nie przynosi efektów reprezentujemy w sprawach spornych przed sądami i dochodzimy zwrotu nienależnie pobranej kaucji.   
 
Gmina dochodzi ode mnie zapłaty solidarnie z głównym najemcą za okres w którym już nie zamieszkiwałem w lokalu. Czy mogę się przed tym bronić.
Tak mamy duże doświadczenie w tego typu sprawa. Pomagamy przygotować sprzeciw od nakazu zapłaty, zgromadzić odpowiedni materiał dowodowy oraz reprezentujemy w sporach sądowych.
 
Chciałem wstąpić w stosunek najmu po zmarłej matce.
Prowadzimy sprawy o wstąpienie w stosunek najmu w trybie art. 691 Kodeksu cywilnego. 


 

Formularz kontaktowyWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Piotr Furtak z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 65/512, w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, jak również prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji związanej ze złożonym zapytaniem. więcej

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl