Prawo spadkowe

Prawo spadkowe to bardzo rozbudowana gałąź prawa cywilnego, stanowiąca nie tylko o prostym przejściu praw i obowiązków majątkowych po śmierci spadkodawcy. Najczęściej o prawie spadkowym myślimy w kategoriach nabycia spadku. Jednakże spadek to nie tylko aktywa, to także długi spadkowego oraz nabycie spadku wraz z innymi współspadkobiercami. Czasem spadkobiercy ustawowi zostają pominięci w dziedziczeniu, co wiąże się z dochodzeniem zachowku od obdarowanych testamentem lub darowiznami za życia spadkodawcy.  
 
W sprawach z zakresu prawa spadkowego specjalizujemy się w przeprowadzaniu spadków, w tym sprawa o dział spadku i podział majątku dorobkowego, w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości (działek gruntów, kamienic, mieszkań, gospodarstw rolnych) tak aby, spadkobierca mógł swobodnie rozporządzać swoją nieruchomością.

Pomagamy także w sprawach, gdy scheda spadkowa jest obciążona długami lub w spadku zmarły pozostawił jedynie długi. W takich sytuacjach ustalenie składu spadku (jego aktywów i pasywów) wymaga pozyskania licznych dokumentów z: urzędów, banków, instytucji pożyczkowych lub od wierzycieli prywatnych. Zajmujemy się przygotowaniem wniosków o spis inwentarza lub przygotowaniem dokumentów do sporządzenia wykazu inwentarza przez spadkobiercę. Pomagamy porozumieć się z wierzycielami w celu spłaty zadłużenia spadkowego.
 
Sytuację kiedy spadek obejmuje tylko długi zmuszają spadkobierców do odrzucania spadku. Pomagamy osobom, mieszkającym za granicą, które nie mają możliwości (także z powodu ograniczeń wynikających z pandemii Covid-19) przylotu lub przyjazd do Polski, w celu przeprowadzenia spraw spadkowych i odrzucenia spadku w imieniu swoim oraz swoich małoletnich dzieci. Zajmujemy się pozyskanie zgody sądu rodzinnego na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka.
 
Specjalizujemy się także w sprawach związanych z zachowkiem, jego dochodzeniem oraz obroną przed roszczeniami uprawnionych spadkobierców. Zapewniamy kompleksową pomoc dla naszych Klientów  począwszy od porad prawnych przed i na etapie postępowań sądowych oraz ustalenia kręgu spadkobierców, poprzez reprezentację przed sądem, aż do uzyskania prawomocnego postanowienia stwierdzającego nabycie praw do spadku.
 
Czy w kancelarii można sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia?
Nie, gdyż poświadczenie dziedziczenia jest czynnością notarialną, a sam zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządza notariusz. Przy czym pomoc notariusza w sprawach stwierdzenia nabycia spadku jest mocno ograniczona. We wszystkich sprawach spadkowych, w których notariusz nie może sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia (m.in. spór co do praw spadkowych, nieobecność w kraju jednego ze spadkobierców lub wszystkich, powołanie do spadku w testamencie szczególnym, brak numeru PESEL spadkodawcy) pomagamy w sądowym stwierdzeniu nabycia spadku.
 
Czy zajmujecie się prowadzeniem spraw po kilku spadkobiercach zmarłych w różnych a zarazem odległych datach?
Tak, oczywiście zajmujemy się takimi sprawami, bez względu na przepisy obowiązujące w dniu otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). W rachubę wchodzi - oprócz obecnie obowiązującego Kodeksu Cywilnego - także dekret prawo spadkowe, Kodeks Napoleona, Zwod Praw i austriacki kodeks cywilny (w skrócie ABGB).
 
Nabyłem w spadku długi, a nie chcę odrzucać schedy spadkowej tylko spłacić wierzycieli i nie wiem jak się za to zabrać.
Ten aspekt dotyczący spadków jest nam szczególnie bliski. Pomagamy przeprowadzić postępowanie spadkowe, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ustaleniem długów spadkowych oraz negocjacjami z wierzycielami spadkowymi. W przypadku nieruchomości zadłużonych hipotecznie i objętych egzekucjami komorniczymi negocjujemy z bankiem warunki spłaty zadłużenia oraz pomagamy w sprzedaży nieruchomości.
 
Mieszkam w USA chciałbym przeprowadzić spadek w Polsce, jakie dokumenty są potrzebne aby kancelaria zajęła się sprawą w moim imieniu.
Zakładając, że od otwarcia i dowiedzenia się o tytule powołania do spadku nie upłynęło 6 miesięcy, a więc jest jeszcze czas na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, konieczne jest przesłanie pełnomocnictwa szczególnego do złożenia w imieniu Klienta oświadczenia o przyjęciu spadku. Pełnomocnictwo takie musi być opatrzone podpisem notarialnie poświadczonym. Klient ma możliwość skorzystania z amerykańskiego odpowiednika notariusza (notary public), który prześle ten dokument do właściwego departamentu danego stanu, nadającego klauzule apostille. Po otrzymaniu dokumentu zajmujemy się jego tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy polskiego konsulatu w Chicago, Nowym Jorku, Los Angeles lub polskiej ambasady w Waszyngtonie. Szczegóły pełnomocnictwa przesyłamy Klientowi po otrzymaniu od niego wszelkich niezbędnych danych spadkodawcy oraz potencjalnych spadkobierców.
 
Czy przeprowadzając spadek, zajmujecie się także rozliczeniem z urzędem skarbowym podatku od spadków i darowizn oraz wpisami w księdze wieczystej.  
Tak, zajmujemy się sprawami spadkowymi kompleksowo, oprócz przygotowania odpowiednich deklaracji podatkowych (SD-3, SD-Z2), zajmujemy się także ujawnieniem prawa spadkobiercy w księgach wieczystych i ewidencji gruntów i budynków.

Czy przeprowadzacie sprawy spadkowe po osobach zmarłych za granicą.
Tak jeśli zmarły spadkodawca był obywatelem polskimi (mógł mieć też podwójne obywatelstwo) i pozostawiły majątek na terenie Polski.
 
Mieszkam za granicą, nie mogę przyjechać do Polski żeby odrzucić spadek w imieniu swoim i swoich małoletnich dzieci.
Na podstawie udzielonych pełnomocnictw (w formie aktów notarialnych) reprezentujemy przed sądem w sprawie odrzucenia spadku oraz zajmujemy się uzyskaniem zgody sądu rodzinnego na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłych czynności majątkiem dziecka (zgody sądu na odrzucenie imieniem małoletniego spadku po zadłużonym spadkobiercy).
 
Mój kontrahent zmarł po otrzymaniu faktury, nie uregulował należności.
Specjalizujemy się w dochodzeniu zapłaty od spadkobierców zmarłego dłużnika. Ustalamy krąg spadkobierców i w razie potrzeby kierujemy powództwa o zapłatę.

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią w Krakowie.

Formularz kontaktowyWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Piotr Furtak z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 65/512, w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, jak również prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji związanej ze złożonym zapytaniem. więcej

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl