Prawo spadkowe

W zakresie prawa spadkowego specjalizujemy się w przeprowadzaniu spadków w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości (przysłowiowych gospodarstw rolnych, działek gruntów, kamienic, mieszkań) tak aby spadkobierca (spadkobiercy) mógł swobodnie rozporządzać swoją nieruchomością wchodzącą w skład spadku, sprzedając ją lub zabudowując dla siebie lub na sprzedaż.

Prowadzimy także sprawy związane z unikaniem długów spadkowych lub ich kontrolowaną spłatą przez spadkobierców. Pomagamy ustalić długi spadkowe i porozumieć się z wierzycielami w celu najkorzystniejszej dla spadkobiercy spłaty.


Czy w kancelarii można sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia?
Nie, gdyż poświadczenie dziedziczenia jest czynnością notarialną, a sam zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządza notariusz. Przy czym pomoc notariusza w sprawach stwierdzenia nabycia spadku jest mocno ograniczona. We wszystkich przypadkach, w których notariusz nie może sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia (m.in. spór co do praw spadkowych, nieobecność w kraju jednego ze spadkobierców lub wszystkich, powołanie do spadku w testamencie szczególnym, brak numeru PESEL spadkodawcy) pomagamy w sądowym stwierdzeniu nabycia spadku.
 
Czy zajmujecie się prowadzeniem spraw spadkowych po kilku spadkobiercach zmarłych w różnych a zarazem odległych datach?
Tak, oczywiście zajmujemy się takimi sprawami, bez względu na przepisy obowiązujące w dniu otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). W rachubę wchodzi - oprócz obecnie obowiązującego Kodeksu cywilnego - także dekret prawo spadkowe, Kodeks Napoleona, Zwod Praw i austriacki kodeks cywilny (w skrócie ABGB).
 
Nabyłem w spadku długi, a nie chce odrzucać schedy spadkowej tylko spłacić wierzycieli i nie wiem jak się za to zabrać.
Ten aspekt prawa spadkowego jest nam szczególnie bliski. Pomagamy przeprowadzić postępowanie spadkowe, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ustaleniem długów spadkowych oraz negocjacjami z wierzycielami spadkowymi. W przypadku nieruchomości zadłużonych hipotecznie i objętych egzekucjami komorniczymi negocjujemy z bankiem  warunki spłaty zadłużenia oraz pomagamy w sprzedaży nieruchomości.
 
Mieszkam w USA chciałbym przeprowadzić spadek w Polsce, jakie dokumenty są potrzebne aby kancelaria zajęła się sprawą spadkową w moim imieniu.
Zakładając, że od otwarcia i dowiedzenia się o tytule powołania do spadku nie upłynęło 6 miesięcy, a więc jest jeszcze czas na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, konieczne jest przesłanie pełnomocnictwa szczególnego do złożenia w imieniu Klienta oświadczenia o przyjęciu spadku. Pełnomocnictwo takie musi być opatrzone podpisem notarialnie poświadczonym. Klient ma możliwość skorzystania z amerykańskiego odpowiednika notariusza (notary public), który prześle ten dokument do właściwego departamentu danego stanu, nadającego klauzule apostille. Po otrzymaniu dokumentu zajmujemy się jego tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy polskiego konsulatu w Chicago, Nowym Jorku, Los Angeles lub polskiej ambasady w Waszyngtonie. Szczegóły pełnomocnictwa przesyłamy Klientowi po otrzymaniu od niego wszelkich niezbędnych danych spadkodawcy oraz potencjalnych spadkobierców.
 
Czy przeprowadzając spadek, zajmujecie się także rozliczeniem z urzędem skarbowym podatku od spadków i darowizn oraz wpisami w księdze wieczystej.  
Tak, zajmujemy się sprawą kompleksowo, oprócz przygotowania odpowiednich deklaracji podatkowych (SD-3, SD-Z2), zajmujemy się także ujawnieniem prawa spadkobiercy w księgach wieczystych i ewidencji gruntów i budynków.
 

Czy przeprowadzacie sprawy spadkowe po osobach zmarłych za granicą.

Tak jeśli zmarły spadkodawca był obywatelem polskimi (mógł mieć też podwójne obywatelstwo) i pozostawiły majątek spadkowy na terenie Polski.


 

Formularz kontaktowyWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Piotr Furtak z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 65/512, w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, jak również prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji związanej ze złożonym zapytaniem. więcej

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
wizytówka google Google +
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl