Prawo spadkowe

Prawo spadkowe to gałąź prawa cywilnego, stanowiąca o przejściu praw i obowiązków majątkowych po śmierci właściciela. Księga czwarta Kodeksu Cywilnego definiuje dwa typy dziedziczenia: ustawowe - jeśli zmarły nie pozostawił testamentu, testamentowe, gdy zmarły sporządził za życia testament. W sprawach z zakresu prawa spadkowego specjalizujemy się w przeprowadzaniu spadków w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości (przysłowiowych gospodarstw rolnych, działek gruntów, kamienic, mieszkań) tak aby spadkobierca mógł swobodnie rozporządzać swoją nieruchomością wchodzącą w skład spadku, sprzedając ją lub zabudowując dla siebie lub na sprzedaż.

Pomagamy ustalić długi spadkowe i porozumieć się z wierzycielami w celu najkorzystniejszej dla spadkobiercy spłaty. Zapewniamy kompleksową pomoc dla naszych Klientów  począwszy od porad prawnych przed i na etapie postępowań sądowych oraz  ustalenia kręgu spadkobierców, poprzez reprezentację, aż do uzyskania prawomocnego postanowienia stwierdzającego nabycie spadku.


Zakres usług:

  • prowadzenie postępowań o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu lub ustawy,
  • postępowania o dział spadku (podział majątku) lub zachowek,
  • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, wprost, odrzucenie spadku,
  • wydziedziczenie,
  • sądowe egzekwowanie długów spadkowych.
     
Czy w kancelarii można sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia?
Nie, gdyż poświadczenie dziedziczenia jest czynnością notarialną, a sam zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządza notariusz. Przy czym pomoc notariusza w sprawach stwierdzenia nabycia spadku jest mocno ograniczona. We wszystkich sprawach spadkowych , w których notariusz nie może sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia (m.in. spór co do praw spadkowych, nieobecność w kraju jednego ze spadkobierców lub wszystkich, powołanie do spadku w testamencie szczególnym, brak numeru PESEL spadkodawcy) pomagamy w sądowym stwierdzeniu nabycia spadku.
 
Czy zajmujecie się prowadzeniem spraw po kilku spadkobiercach zmarłych w różnych a zarazem odległych datach?
Tak, oczywiście zajmujemy się takimi sprawami, bez względu na przepisy obowiązujące w dniu otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). W rachubę wchodzi - oprócz obecnie obowiązującego Kodeksu Cywilnego - także dekret prawo spadkowe, Kodeks Napoleona, Zwod Praw i austriacki kodeks cywilny (w skrócie ABGB).
 
Nabyłem w spadku długi, a nie chcę odrzucać schedy spadkowej tylko spłacić wierzycieli i nie wiem jak się za to zabrać.
Ten aspekt dotyczący spadków jest nam szczególnie bliski. Pomagamy przeprowadzić postępowanie spadkowe, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ustaleniem długów spadkowych oraz negocjacjami z wierzycielami spadkowymi. W przypadku nieruchomości zadłużonych hipotecznie i objętych egzekucjami komorniczymi negocjujemy z bankiem warunki spłaty zadłużenia oraz pomagamy w sprzedaży nieruchomości.
 
Mieszkam w USA chciałbym przeprowadzić spadek w Polsce, jakie dokumenty są potrzebne aby kancelaria zajęła się sprawą w moim imieniu.
Zakładając, że od otwarcia i dowiedzenia się o tytule powołania do spadku nie upłynęło 6 miesięcy, a więc jest jeszcze czas na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, konieczne jest przesłanie pełnomocnictwa szczególnego do złożenia w imieniu Klienta oświadczenia o przyjęciu spadku. Pełnomocnictwo takie musi być opatrzone podpisem notarialnie poświadczonym. Klient ma możliwość skorzystania z amerykańskiego odpowiednika notariusza (notary public), który prześle ten dokument do właściwego departamentu danego stanu, nadającego klauzule apostille. Po otrzymaniu dokumentu zajmujemy się jego tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy polskiego konsulatu w Chicago, Nowym Jorku, Los Angeles lub polskiej ambasady w Waszyngtonie. Szczegóły pełnomocnictwa przesyłamy Klientowi po otrzymaniu od niego wszelkich niezbędnych danych spadkodawcy oraz potencjalnych spadkobierców.
 
Czy przeprowadzając spadek, zajmujecie się także rozliczeniem z urzędem skarbowym podatku od spadków i darowizn oraz wpisami w księdze wieczystej.  
Tak, zajmujemy się sprawami spadkowymi kompleksowo, oprócz przygotowania odpowiednich deklaracji podatkowych (SD-3, SD-Z2), zajmujemy się także ujawnieniem prawa spadkobiercy w księgach wieczystych i ewidencji gruntów i budynków.

Czy przeprowadzacie sprawy spadkowe po osobach zmarłych za granicą.
Tak jeśli zmarły spadkodawca był obywatelem polskimi (mógł mieć też podwójne obywatelstwo) i pozostawiły majątek na terenie Polski.

Zapraszam do Kancelarii w Krakowie.

Formularz kontaktowyWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Piotr Furtak z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 65/512, w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, jak również prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji związanej ze złożonym zapytaniem. więcej

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl