Blog

Zapraszam do lektury wpisów na blogu stanowiącym swego rodzaju know-how ksiąg wieczystych, postępowania wieczystoksięgowego i wszelkich aspektów prawnych dotyczących nieruchomości.
Dla łatwiejszego korzystania z blogu i uporządkowania treści poszczególne wpisy przyporządkowane zostały do głównych kategorii znajdujących się w menu podręcznym z lewej strony.

Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie informację - będące efektem setek godzin spędzonych w czytelniach sądów wieczystoksiegowych - okażą się przydatne i spotkają się z zainteresowaniem osób na co dzień zmagających się z trudną aczkolwiek pasjonującą tematyką obrotu prawnego dotyczącego nieruchomości. Blog ten dedykuję szczególnie mojej żonie - licencjonowanemu pośrednikowi w obrocie nieruchomościami.
Ubezwłasnowolnienie w księdze wieczystej
Czy można ujawnić w dziale III księgi wieczystej, że jej właściciel jest ubezwłasnowolniony?   Moim zdaniem nie ma podstaw prawnych do ujawnienia takiego wpisu i sąd wieczystoksięgowy taki wniosek powinien oddalić. Choć pojawiają się głosy i rady, żeby składać wniosek do sądu,  prowadząc...
23.10
2017
Kiedy wierzyciel odzyska opłatę tymczasową przy eksmisji z lokalu.
28 października 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji - ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1910).  Nowelizacja dotyczy kosztów egzekucji świadczeń niepieniężnych, w praktyce ...
19.10
2017
Zerwanie umowy najmu na czas określony
Prowadząc windykację zalegających z czynszem najemców, często spotykam się z przypadkami niefrasobliwych najemców, którzy pod błahym pozorem zrywają umowy terminowe o wynajem lokali mieszkalnych. Co ciekawe zerwanie umowy następuję przeważnie na samym początku okresu na jaki umo...
16.10
2017
Jak dokumentować prywatne pożyczki
Podczas szkoleń z windykacji należności często pada pytanie jak dokumentować prywatne pożyczki, udzielane rodzinie, przyjaciołom czy kolegom/koleżankom z pracy.   W praktyce są trzy sposoby. Pierwszy – przelew bankowy. Wystarczy, że w tytule przelewu udzielający pożyczki wpisze np.: &...
06.09
2017
Spłata hipoteki a opróżnione miejsce hipoteczne
  Naturalnym odruchem po spłacie kredytu hipotecznego i uzyskaniu oświadczenia banku o zgodzie na wykreślenie hipoteki w związku z jej spłatą, jest udanie się do sądu wieczystoksięgowego w celu wykreślenia z działu IV obciążenia hipotecznego. W niniejszym wpisie chciałbym zaproponować in...
31.07
2017
Co lepsze spis inwentarza a wykaz inwentarza
Od 18 października 2015 r. (liczy się data śmierci spadkodawcy) milczenie spadkobiercy skutkuje nabyciem spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza (art. 1015 § 2 kodeksu cywilnego). Aby spadkobierca w pełni skorzystał z dobrodziejstwa inwentarza tzn. aby odpowiadał za ewentualne długi spadkod...
20.07
2017
Koszty opinii biegłych w sprawach o ustanowienie służebności
Sprawy o ustanowienie służebności drogi koniecznej zaliczają się do tych kategorii spraw z zakresu prawa nieruchomości, które są stosunkowo kosztowne. O ile sam wpis sądowy od wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej jest niewielkim wydatkiem, to zaledwie kwota 200 zł (art. 39 u...
12.07
2017
Czy jest możliwe wpisanie hipoteki przymusowej na podstawie nieprawomocnego wyroku
W okresie od 20 marca 2007 r. do 3 maja 2012 r. obowiązywał w Kodeksie postępowania cywilnego art. 47919a zgodnie, z którym nieprawomocny wyrok wydany w sprawie gospodarczej, w której powód dochodził zapłaty pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku, stanowił tytuł zabezpie...
05.07
2017
Co sprawdzić kupując grunt w użytkowaniu wieczystym
 Nabywając prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarby Państwa lub gminy nabywca musi się liczyć z dwoma obowiązkami. Pierwszy z nich to obowiązek uiszczania na rzecz właściciela, opłaty rocznej liczonej jako procent od wartości działki. Drugi to zabudowa gruntu budynkiem lub innym urządzenie...
05.06
2017
Czym ryzykuje nabywca nieruchomości obciążonej hipoteką.
  Zdarza się, że ktoś z rodziny chce pomóc bliskiej osobie i kupuje od niej nieruchomość obciążoną hipoteką, sam sobie tym szkodząc. Dla wierzyciela jest to sytuacja korzystniejsza gdyż oprócz dłużnika osobistego (zbywcy nieruchomości) pojawia się także dłużnik rzeczowy (nabywc...
19.05
2017

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
wizytówka google Google +
kr

Godziny otwarcia

zegar
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl